Betingelser

*§1 – Medlemskab ***

Du kan oprette dig som medlem hos FightogFitness efter en uforpligtende samtale. En uforpligtende samtale vil gavne, vejlede og give dig værdien, du leder efter. Du kan benytte medlemsskabet, så snart vi har registreret din tilmelding. Dit medlemskab er personligt og må ikke overdrages til andre.

 

*§2 – Medlemsbetingelser*

FightogFitness kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret.

 

*§3 – Varighed/Medlemskab*

Ved aftale er der tale om forskellige medlemskaber, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

 

*§4 – Opsigelse*

Løbende medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Opsigelsesfristen for medlemskabet er løbende måned + 1 måned. Ved andre pakker såsom; 4 Måneders Bootcamp forløb & 6 Ugers Challenges-forløb, er det uopsigeligt. Opsigelsen for det løbende medlemskab skal ske mundtligt ved samtale med træner eller anden kollega hos FightogFitness.

 

*§5 – Prisændringer*

FightogFitness forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft.

 

*§6 – Værdigenstande*

FightogFitness garanterer ikke for tab pga. tyveri eller tingskade.

 

*§7 – Ansvar*

Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af FightogFitness er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. FightogFitness tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

 

*§8 – Bero*

Vi har ikke medlemskaber, der kan sættes i Bero.’ Skal du på en mini-ferie eller mini-cruise, vil vi derfor ikke kunne hjælpe. Har du som medlem haft en god historik og altid betalt til tiden, vil vi dog indgå sær-aftaler, i og med at du har været her i længere tid. Et eksempel kunne være, at du skal ud og rejse for 30 dage.

 

*§9 – Bero i forbindelse med Ferie*

Bero i forbindelse med ferie, se mere i *§8 (bero)*

 

*§10 – Hold udbud*

FightogFitness har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

 

*§11 – Fortrydelsesret*

Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

 

*§12 – Kvittering*

Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

 

*§13 – Opdatering af kortdata*

Kortdata kan opdateres ved at henvende sig til FightogFitness på aa@fightogfitness.dk” – Ved kontakt til FightogFitness kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan FightogFitness uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

 

*§14 – Ændring af abonnementsaftale*

FightogFitness vil give skriftlig besked, enten via mail eller post eller netværksgruppe på (facebook), hvis der sker ændringer omhandlende abonnementsaftalen.

 

*§15 – Persondata*

Når du opretter et medlemskab i FightogFitness, accepterer du at FightogFitness indsamler og behandler oplysninger om dig. Vi indsamler og behandler kun de oplysninger der er nødvendige for at levere vores ydelser til dig, samt administrere dit medlemskab og verificere din adgang og færden i vores centre (typisk kun navn, adresse, CPR, kontaktinfo samt betalingsoplysninger). Vi samler normalt ikke personfølsomme oplysninger om dig, og i tilfælde af behov herfor (f.eks. ved kropsmålinger etc.) vil vi bede om dit samtykke. b. FightogFitness opbevarer oplysningerne om dig i op til 3 år efter at dit medlemskab/kundeforhold er afsluttet, herefter vil alle oplysninger blive slettet eller anonymiseret på en sådan måde at oplysningerne ikke længere kan identificere dig. c. FightogFitness opbevarer dine oplysninger længere end 3 år, såfremt der er tale om gældsforhold og/eller længerevarende karantæner.